Wyniki oceny merytorycznej zgłoszonych projektów zadań

Przedstawiamy wykaz złożonych propozycji zadań do III edycji budżetu obywatelskiego. Złożono 38 projektów, tylko 5 projektów nie uzyskało opinii pozytywnej. Jeden projekt został wycofany przez wnioskodawcę.


W przypadku odrzucenia projektu wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji.
Po upływie terminu przysługującego na odwołania, w drodze losowania, zostaną nadane numery poszczególnym projektom.


Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze