W IV edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego wyłoniono 7 zwycięskich projektów. 31 stycznia 2019 roku Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia budżetu na rok 2019. Umożliwiło to Prezydentowi Miasta Zgierza, przekazanie do realizacji wydziałom merytorycznym, zwycięskich projektów IV edycji.

Etapy realizacji zwycięskich projektów IV edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego:

- Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy SP 12 - umowa podpisana z Wykonawcą na realizację zadania, obecnie trwają prace projektowe.

- Rekreacja przed Malinka - postępowanie w zamówieniach publicznych - planowane ogłoszenie przetargu 08 kwietnia br.

- Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie - Chełmy - postępowanie w zamówieniach publicznych planowane ogłoszenie przetargu  w dniu 10.04.2019 r.

- Utwardzony teren pod miejsca postojowe - składanie ofert do dnia 04.04.2019 r. (I konkurs ofert został unieważniony).

- Doposażenie boiska na Kasztanowe - w trakcie przygotowania dokumentów do konkursu ofert.

- Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ulicy Podleśnej 1 - w trakcie przygotowania dokumentów do konkursu ofert.

- Rozwój skweru sportowo-rekreacyjnego przy ul. Gałczyńskiego - umowa podpisana z Wykonawcą robót budowlanych - pozostaje kwestia zorganizowania imprezy sportowej w ramach tego projektu.


Udostępnij ten artykuł

Komentarze