• RAZEM ZMIENIAJMY JEGO OBLICZE
    Wyniki

13 czerwca - 13 lipca 2017

Zgłoś swój pomysł na odpowiednim formularzu poprzez stronę internetową www.budzet.zgierz.pl lub przyjdź do nas, pomożemy Ci go wypełnić. Do formularza musisz dołączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Zgierza. Koszt realizacji Twojego zadania nie może być wyższy niż 30% kwoty budżetu obywatelskiego.

do 31 sierpnia 2017

Twój projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierujemy go do etapu głosowania.

17 września - 2 października 2017

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego. Każdy mieszkaniec Zgierza będzie mógł zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty.

15 listopada 2017

Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności projektów na liście do realizacji. Miasto zrealizuje te zadania, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków.

950 000 zł
14 000
168
21

Aktualności

Termin ogłoszenia wyników głosowania
Mobilny punkt do głosowania
Wyniki losowania numerów projektów

BO w naszym mieście

Budżet Obywatelski (partycypacyjny) to część budżetu publicznego przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych lub inicjatyw obywatelskich zgłoszonych i wybranych bezpośrednio przez mieszkańców. Jeżeli mieszkasz w Zgierzu, masz ukończone 16 lat i posiadasz własny pomysł na projekt lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! Już po raz trzeci wspólnie zmieniamy oblicze naszego miasta. Sprawdź jak dotychczas zrealizowane inwestycje odmieniły Twoją najbliższą okolicę, zainspiruj się i przystąp do działania!