Lista projektów

Przedstawiamy wykaz złożonych propozycji zadań do V edycji budżetu obywatelskiego. Złożono 42 projektów, 9 projektów nie uzyskało opinii pozytywnej. Jeden projekt został wycofany przez wnioskodawcę.

W przypadku odrzucenia projektu wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji.

Po upływie terminu przysługującego na odwołania, w drodze losowania, zostaną nadane numery poszczególnym projektom.

Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze