14 października - 4 listopada 2019 r.

Zgłoś swój pomysł na odpowiednim formularzu poprzez stronę internetową www.budzet.zgierz.pl lub przyjdź do nas, pomożemy Ci go wypełnić. Do formularza musisz dołączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Zgierza. Koszt realizacji Twojego zadania nie może być wyższy niż 30% kwoty budżetu obywatelskiego. W przypadku składania wniosku w formie papierowej tradycyjny formularz można złożyć w punkcie obsługi klienta w Urzędzie Miasta Zgierza - Plac Jana Pawła II 16 w godzinach pracy urzędu, w Urzędzie Miasta Zgierza – ul. Popiełuszki 3a - Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej oraz w Siedzibie Straży Miejskiej – ul. Popiełuszki 3a.

do 17 grudnia 2019 r.

Twój projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierujemy go do etapu głosowania.

od 27 stycznia do 11 lutego 2020 r.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego. Każdy mieszkaniec Zgierza będzie mógł zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty.

18 luty 2020 r.

Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności projektów na liście do realizacji. Miasto zrealizuje te zadania, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków.

950 000 zł
14 000
168
21

Aktualności

Wyniki konsultacji społecznych ZBO 2020
Wyniki losowania BO 2020
Lista projektów

BO w naszym mieście

Budżet Obywatelski (partycypacyjny) to część budżetu publicznego przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych lub inicjatyw obywatelskich zgłoszonych i wybranych bezpośrednio przez mieszkańców. Jeżeli mieszkasz w Zgierzu i posiadasz własny pomysł na projekt lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! Już po raz trzeci wspólnie zmieniamy oblicze naszego miasta. Sprawdź jak dotychczas zrealizowane inwestycje odmieniły Twoją najbliższą okolicę, zainspiruj się i przystąp do działania!