Harmonogram Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczyna się trzecia edycja Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Już od 13 czerwca przez miesiąc każdy mieszkaniec Zgierza, będzie mógł zgłosić swoją propozycję zadania. Poniżej publikujemy harmonogram kolejnych etapów. 

Zgłaszanie projektów zadań - 13 czerwca - 13 lipca 2017

Zgłoś swój pomysł na odpowiednim formularzu poprzez stronę internetową budzet.zgierz.pl lub przyjdź do nas, pomożemy Ci go wypełnić. Do formularza musisz dołączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Zgierza. Koszt realizacji Twojego zadania nie może być wyższy niż 30% kwoty budżetu obywatelskiego.

Ocena formalna projektów do 31 sierpnia 2017

Twój projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierujemy go do etapu głosowania.

Głosowanie 17 września - 2 października 2017

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego. Każdy mieszkaniec Zgierza, będzie mógł zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty

Ogłoszenie wyników - 3 października 2017

Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności projektów na liście do realizacji. Miasto zrealizuje te zadania, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków.

.

Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze