W III edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego wyłoniono 8 zwycięskich projektów. 23 stycznia 2018 roku Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia budżetu na rok 2018. Umożliwiło to Prezydentowi Miasta Zgierza, przekazanie do realizacji wydziałom merytorycznym, zwycięskich projektów III edycji.

Przedstawiamy aktualny etap ich realizacji:

1. Bezpieczne boisko i plac zabaw (przy SP 11) – 20 sierpnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, trwa ocena i badanie złożonych ofert.

2. Modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej 1/3 – trwa realizacja inwestycji, umowny termin zakończenia zadania - 15 września 2018 r.

3. Park sprawnościowy na MOSiR – projekt został zrealizowany i wkrótce zostanie udostępniony mieszkańcom.

4. Samochód ratowniczo-gaśniczy z hydraulicznym sprzętem ratowniczym dla OSP w Zgierzu – samochód został zakupiony i przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej.

5. Aktywnie i rodzinnie na Karpackiej – trwa realizacja inwestycji, umowny termin zakończenia zadania - 20 września 2018 r.

6. Termy Zgierskie i bogactwo mieszkańców – I część projektu - prelekcje wśród młodzieży odbyły się na przełomie maja i czerwca we wszystkich Zgierskich placówkach oświatowych, II cześć projektu – prelekcja skierowana do dorosłych mieszkańców miasta zostanie zrealizowana w miesiącu wrześniu.

7. Uliczna stacja USB do ładowania telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych –trwa realizacja zadania.

8. Od Juniora do Seniora – bieg łączy pokolenia – realizacja projektu przewidziana na 8 września 2018 r.


Udostępnij ten artykuł

Komentarze