II edycja BO - 2016

W II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego zwyciężyło 11 projektów. Dnia 31 stycznia 2017 roku Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia budżetu na rok 2017. Przyjęcie uchwały umożliwiło Prezydentowi Miasta Zgierza, przekazanie do realizacji Wydziałom merytorycznym zwycięskich projektów II edycji.

Realizacja zwycięskich projektów znajduje się na następujących etapach:

1. Przedszkolne Centrum Ekologiczne realizowane przy Miejskim Przedszkolu nr 13 zostało uroczyście otwarte 1 września br.

2. Siłownia z wyposażeniem na obiekcie MOSIR – wyłoniono wykonawcę, który realizuje zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace przy konstrukcji dachu oraz przy tworzeniu połączenia z obecną halą. Postawiono ściany, które obecnie są ocieplane styropianem. Planowany termin zakończenia prac: 30 październik 2017.

3. Sprzęt ratowniczy dla OSP w Zgierzu – zakończyła się procedura wyłonienia dostawcy, przygotowywana jest umowa użyczenia sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz zarządzenie PMZ regulujące zasady współpracy z OSP na terenie miasta Zgierza.

4. Rodzinnie, sportowo i aktywnie na Kasztanowej – projekt zakończony i dostępny dla mieszkańców.

5. Więcej Ruchu dla Maluchów- projekt realizowany przy Miejskim Przedszkolu nr 15, w czerwcu oddany do użytku dla zgierskich dzieciaków.

6. Modernizacja boiska piłkarskiego – projekt realizowany przy Szkole Podstawowej Nr 3 boisko zostało uroczyście otwarte 4 września br.

7. Harcówki pracy kreatywnej –prace remontowe w pomieszczeniach Komendy Hufca zostały zakończone i odebrane protokółem zdawczo odbiorczym z dnia 25 września br.  W trakcie realizacji jest druga część zadania tzn. zakup wyposażenia.

8. Podjazd dla niepełnosprawnych – projekt realizowany przy Miejskim Przedszkolu nr 12 projekt w trakcie realizacji.

9. Przedszkole nowych możliwości – projekt realizowany przy Miejskim Przedszkolu nr 2 zakończony, pierwsza prezentacja sprzętu miała miejsce 19 kwietnia 2017 r. podczas Rodzinnego Konkursu Ekologicznego pt.: „Jesteśmy EKO – recytujemy, śpiewamy, przedstawiamy”. Promocja sprzętu miała miejsce również na portalu internetowym EZG24.net.

10. Biblioteka gier planszowych – zakupiono zestawy gier planszowych, realizacja dalszej części projektu przewidziana jest na listopad br.

11. Od Seniora do Juniora – bieg został zrealizowany 9 września w trakcie IX memoriału im. Władysława Lisieckiego.Udostępnij ten artykuł

Komentarze