II edycja BO - 2016

W II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego zwyciężyło 11 projektów. Dnia 31 stycznia 2017 roku Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia budżetu na rok 2017. Przyjęcie uchwały umożliwiło Prezydentowi Miasta Zgierza, przekazanie do realizacji Wydziałom merytorycznym zwycięskich projektów II edycji. Realizacja zwycięskich projektów znajduje się na następujących etapach:

1. Przedszkolne Centrum Ekologiczne realizowane przy Miejskim Przedszkolu nr 13 zostało uroczyście otwarte 1 września br.

2. Siłownia z wyposażeniem na obiekcie MOSIR – wyłoniono wykonawcę, który realizuje zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wydano decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przewidywany termin zakończenia prac: wrzesień 2017 r.

3. Sprzęt ratowniczy dla OSP w Zgierzu – zakończyła się procedura wyłonienia dostawcy, przygotowywana jest umowa użyczenia sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

4. Rodzinnie, sportowo i aktywnie na Kasztanowej – projekt zakończony i dostępny dla mieszkańców.

5. Więcej Ruchu dla Maluchów – projekt oddany do użytku przedszkolaków.


6. Modernizacja boiska piłkarskiego – boisko zostało uroczyście otwarte 4 września br.

7. Harcówki pracy kreatywnej – trwają prace remontowe, których zakończenie przewidziano na 22 września br.

8. Podjazd dla niepełnosprawnych – projekt zrealizowany.

9. Przedszkole nowych możliwości – Pierwsza prezentacja sprzętu miała miejsce 19 kwietnia 2017 r. podczas Rodzinnego Konkursu Ekologicznego pt.: „Jesteśmy EKO – recytujemy, śpiewamy, przedstawiamy”. Promocja sprzętu miała miejsce również na portalu internetowym EZG24.net.

10. Biblioteka gier planszowych – zakupiono gry planszowe, realizacja dalszej części projektu przewidziana jest na listopad br.

11. Od Seniora do Juniora – bieg zrealizowany zostanie we wrześniu w trakcie IX memoriału im. Władysława Lisieckiego.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze