Wskazówki

Zgłaszanie projektów

Zgłoszony zostać może dowolny projekt inwestycyjny lub inicjatywa obywatelska należące do zadań własnych gminy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 503 007 613.

Projekty zadań można składać od 12 kwietnia 2018 r. do 2 maja 2018 r. drogą elektroniczną poprzez formularz znajdujący się w zakładce: "Zgłoś projekt" lub poprzez tradycyjne formularze dostępne w punktach konsultacyjnych znajdujących się na terenie miasta. Wzór tradycyjnego formularza będzie można również pobrać z zakładki "Pliki do pobrania".

Opis wniosku, dokumenty

Jak szczegółowo opisać projekt? Wszystko zależy od rodzaju projektu, lakoniczne opisy nie są jednak wskazane. Należy pamiętać, aby w przypadku projektów infrastrukturalnych poza opisem uwzględnić określenie lokalizacji zgłaszanego zadania. zgłaszający określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania . Ostatecznej wyceny dokonuje Zespół ds. Realizacji Budżetu Obywatelskiego w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań. .

Do każdego zgłoszonego projektu zadania należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez piętnastu mieszkańców Zgierza. Wzór listy dostępny jest w menu pliki do pobrania oraz w punktach konsultacyjnych. W przypadku elektronicznego zgłaszania wniosku listę można dostarczyć w formie skanu wysyłając ją na adres mailowy budzet@umz.zgierz.pl lub przynosząc ją do jednego z punktów konsultacyjnych znajdujących się na terenie naszego miasta.

Ocena formalna wniosku

Każdy projekt podlega ocenie dokonywanej przez Zespół ds. Realizacji Budżetu Obywatelskiego. Projekty analizowane są pod kątem formalnym, prawnym oraz kosztów realizacji. Wyniki weryfikacji podawane są do publiczne wiadomości która zawiera wykaz złożonych propozycji oznaczonych „przyjęty” lub „odrzucony”.Projektowi zostaje przypisany numer identyfikacyjny, który wykorzystywany będzie podczas powszechnego głosowania. .

Głosowanie

Powszechne głosowanie odbędzie się w dniach 17 września - 2 października 2017 roku. Swoje głosy oddawać będzie można elektronicznie na stronie w zakładce "Głosuj" lub na tradycyjnych kartach do głosowania dostępnych w mobilnych punktach.

Każdy głosujący oddaje głos na trzy różne projekty, przy czym najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniany 1 punkt. Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności projektów na liście do realizacji.