Zakup urządzenia do masażu serca dla Zgierskiej Karetki

Numer projektu: 28
Opis

Zakup urządzenie do masażu serca dla zgierskiej karetki. Zespół wyposażony w trzecią „parę rąk” obsługiwać będzie osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Takie urządzenie pozwoli w zespole podstawowym składającym się z dwóch ratowników medycznych w sposób efektywniejszy wykonać szereg innych czynności wobec osoby wstanie zatrzymania krążenia takich jak farmakoterapia, wentylacja, udrożnienie dróg oddechowych. Badania naukowe wskazują na konieczne prowadzenie resuscytacji w zespole 3 osobowym lub w 2 osobowych przy użyciu urządzeń do masażu serca.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

75.000 zł

Inne projekty