Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Irysowej

Numer projektu: 12
Opis

Budowa oświetlenie na ul. Irysowej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się po tej ulicy. Projekt zakłada budowę linii zasilającej ok 300 mb oraz ustawienie 10 słupów oświetleniowych.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

150.000 zł

Inne projekty