Walczymy o zdrowe środowisko w Zgierzu

Numer projektu: 24
Opis

Projekt zakłada poprawę jakości powietrza, wody i gleby. Pracownicy i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu upoważnieni do kontroli jakości powietrza posługiwać się będą przenośnymi urządzeniami (m.in. detektor wielogazowy, miernik pyłów, analizator parametrów wody analizator) Drogą do poprawy czystości środowiska jest prowadzenie dokładnych pomiarów czynników niebezpiecznych dla zdrowia znajdujących się w powietrzu, glebie i wodzie. 

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

19.900 zł

Inne projekty