Miasteczko ruchu drogowego

Numer projektu: 31
Opis

Budowa miasteczka ruchu drogowego w obrębie Osiedla 650- Lecia. Miasteczko  ruchu drogowego daje duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Budowa miasteczka wraz z organizacją ruchu umożliwiającą kształcenie, zdobywanie doświadczenia i uprawnień do prowadzenia rowerów i motorowerów na drogach publicznych oraz zabawy rowerowe dla mieszkańców. Budowa miasteczka planowana jest na terenie o wymiarach 30x50.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

270.000 zł

Inne projekty