Specjalistyczne wyposażenie Strażaka-Ratownika OSP w Zgierzu gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców Zgierza

Punktów: 897
Numer projektu: 05
Opis


Pozyskanie wnioskowanego sprzętu i umundurowania podniesie sprawność operacyjno-techniczną jednostki i bezpośrednio przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.

Niezawodny sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie specjalne są podstawą służby, którą strażacy wykonują w dzień i w nocy. Nowoczesne i profesjonalne wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej oznacza wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zgierza.

W ramach realizacji projektu zakupione zostanie następujące wyposażenie: detektor wielogazowy, detektor prądu przemiennego, kamery termowizyjne, aparat powietrzny z butlą kompozytową, hełm strażacki, latarka z uchwytem do hełmu (10 kompletów),ubranie strażackie bojowe (10 kompletów) oraz buty gumowe strażackie.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

120.000 zł

Pobierz materiały


Inne projekty