Specjalistyczne wyposażenie do działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków OSP w Zgierzu

Numer projektu: 22
Opis

Wyposażenie i umundurowanie dla OSP w Zgierzu. Doposażenie podniesie sprawność operacyjno-techniczną jednostki. Nowoczesne wyposażenie OSP oznacza wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zgierza. 

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

45.900 zł

Inne projekty