Rekreacja przed Malinką

PROJEKT ZWYCIĘSKI
Punktów: 1626
Numer projektu: 30
Opis


Rozbudowa istniejącej strefy rekreacyjnej o profesjonalne boisko do koszykówki, oświetlenie, monitoring (w celu poprawy bezpieczeństwa) oraz ławki.

Celem projektu jest zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zwiększenie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Osiedle Podleśna na którym zlokalizowany jest projekt, jako jedyne w Zgierzu, nie posiada żadnego obiektu sportowego, na którym mieszkańcy uprawialiby sport.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

212.000,00 zł

Inne projekty