Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ulicy Podleśnej 1

PROJEKT ZWYCIĘSKI
Punktów: 757
Numer projektu: 13
Opis

Projekt zakłada budowę ogrodzenia z polipropylenu wokół boiska przy ul. Podleśnej z piłkochwytami, furtką i dwuskrzydłową bramą w formie paneli. Realizacja tego zadania umożliwi zaspokojenie potrzeb sportowo- rekreacyjnych mieszkańców osiedla oraz przyczyni się do krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

87.000,00 zł

Inne projekty