Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierza

Punktów: 335
Numer projektu: 28
Opis


Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Zgierza przez zainstalowanie dodatkowych, nowych siedmiu stacjonarnych kamer.

Zadaniem systemu monitoringu wizyjnego jest rejestrowanie obrazu zdarzeń w miejscach publicznych i przekazywanie ich do istniejącego Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

126.000,00 zł

Inne projekty