Rowerowa Rewolucja: Nowe Parkingi Dla Rowerów

Punktów: 231
Numer projektu: 07
Opis


Projekt zakłada zakup bezpiecznych stojaków na rowery typu „U” oraz instalacje ich w różnych punktach na terenie całego miasta. Projekt ma na celu zachęcenie do korzystania na co dzień z rowerów po przez zwiększenie ich dostępności. Wiele lokalizacji nie miało do tej pory żadnych parkingów rowerowych lub ich jakość była niezadowalająca.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

82.400 zł

Inne projekty