Rowerowa Rewolucja: Drogi Rowerowe

Punktów: 832
Numer projektu: 19
Opis


Projekt zakłada utworzenie nowych tras rowerowych poprzez wydzielenie z jezdni pasów rowerowych oraz zmianę organizacji ruchu dopuszczając ruch rowerowy w dwóch kierunkach na wybranych ulicach jednokierunkowych. Projekt ma na celu polepszenie jakości infrastruktury rowerowej, zwiększyć dostępność oraz łatwość poruszania się rowerem na terenie Zgierza. Wszystko bezpośrednio będzie wpływało na zachęcenie zgierzan do korzystania z rowerów.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

173.600 zł

Inne projekty