"Paka dla pierwszaka"

Punktów: 239
Numer projektu: 17
Opis

Projekt zakłada zakup plecaków oraz wyposażenia w niezbędne przybory szkolne wszystkich dzieci idących do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020. Jednocześnie projekt ma na celu wyrównanie szans dzieci oraz ich dowartościowanie.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

90.000,00 zł

Inne projekty