OsiedLOVE Miejsce Zabaw i Rekreacji (skrót: OMZIR)

Punktów: 419
Numer projektu: 21
Opis

Celem realizacji zadania jest stworzenie na obszarze Osiedla Chełmy Adelmówek terenu, na którym mogłyby się spotykać dzieci, młodzież i dorośli. Chełmy Adelmówek to jedyne osiedle w Zgierzu nieposiadające placu zabaw dla dzieci czy innej przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców. Stworzenie takiego miejsca w niezastąpiony sposób zapewni młodym i starszym mieszkańcom możliwość spotkania i wzajemnego poznania się oraz integracji. Będzie mało pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

255.000 zł

Inne projekty