Zakończył się etap zgłaszania projektów zadań w ramach czwartej edycji zgierskiego budżetu obywatelskiego. Obecnie trwa ocena formalna nadesłanych propozycji n a tym etapie sprawdzimy, czy spełniają one wszystkie warunki umożliwiające ich realizację. Jeśli dane zadanie uzyska pozytywną oceną skierujemy je do etapu głosowania. Głosowanie, wystartuje 10 czerwca 2018 r. odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego. Każdy mieszkaniec Zgierza będzie mógł zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze