Budowa ulicy Bursztynowej

Punktów: 144
Numer projektu: 08
Opis

Projekt zakłada wykonanie utwardzenia ulicy Bursztynowej i ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkających przy tej ulicy osób. Dzięki wykonaniu drogi zmniejszy się koszt ponoszony przez miasto na utrzymanie drogi tj. równanie drogi gruntowej i uzupełnianie tłuczniem dziur. Niedogodności jak błoto czy tumany kurzu unoszące się podczas przejazdu samochodów znikną bezpowrotnie.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

198.000,00 zł.

Inne projekty