Budowa ogólnodostępnych toalet publicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Punktów: 167
Numer projektu: 22
Opis


Projekt zakłada zakup i ustawienie oraz podłączenie do przyłączy nowoczesnej toalety publicznej. Toaleta wyposażona w zamek pobierający opłaty za korzystanie.

Miasto dysponuje tylko dwoma publicznymi toaletami: w Parku Miejskim i na Placu Kilińskiego (mimo podjazdu, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych z powodu braku poręczy i odpowiednich drzwi, dodatkowo czynna jest tylko w godzinach sąsiadujących punktów usługowych). 

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

140.000,00 zł.

Inne projekty